KenniscentrumHet nieuwe gebouw › Ambities nieuwbouw › Ambities nieuwbouw

Ambities nieuwbouw

Het Slingeland Ziekenhuis heeft de ambitie om een innovatief en duurzaam ziekenhuis te bouwen, zo mogelijk energie- en klimaatneutraal. Om deze reden is het gesprek gestart met Waterschap Rijn en IJssel. Het Slingeland Ziekenhuis, de Gemeente Doetinchem en het Waterschap Rijn en IJssel willen vanaf het begin gezamenlijk invulling geven aan het ontwikkelingsproces. Ieder doet dit vanuit zijn eigen rol, specifieke kennis en deskundigheid. Alle partijen willen ook met andere overheidsorganen, zoals de Provincie Gelderland, en het bedrijfsleven samenwerken om deze ambitie te realiseren.

Ton van Engelenburg over nieuwbouw


"Als medisch specialisten werken we steeds meer multidisciplinair, in het belang van de patiënt. Een nieuw ziekenhuis biedt volop mogelijkheden om dit verder uit te bouwen. Nieuwbouw geeft medewerkers en medisch specialisten de kans om zorgvernieuwing te realiseren."

Ton van Engelenburg
Voorzitter Adviesgroep Nieuwbouw & chirurg

Gastvrij en modern

Het nieuwe ziekenhuis wordt wederom een gastvrij en modern ziekenhuis, een aangename omgeving voor patiënten, waar medewerkers graag werken. Het zal voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en wordt voorzien van de nieuwste technologie. In nauw overleg met de partners in de zorg, zoals huisartsen, ouderenzorg en thuiszorg, gaat het Slingeland Ziekenhuis het zorgproces inrichten. Op die manier is het ziekenhuis voorbereid op de toekomstige vraag naar zorg.

Samen met de regio

Bij de nieuwbouw worden inwoners, patiënten(verenigingen), bedrijven en organisaties in de regio betrokken. Hier op verschillende manieren invulling aan gegeven. Bijvoorbeeld door het houden van bijeenkomsten en een online panel. Afhankelijk van de fase van nieuwbouw wordt bekeken waar ‘de regio’ in kan participeren en op welke manier. Iedereen die wil meedenken over de nieuwbouw, kan dit kenbaar maken. nieuwbouw@slingeland.nlDeel deze pagina: