KenniscentrumHet nieuwe ziekenhuis › Veelgestelde vragen › Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen


 

Wanneer start de bouw van het nieuwe ziekenhuis?

De start van de bouwwerkzaamheden staat gepland voor begin 2022. De totale bouw zal ongeveer anderhalf jaar duren. In de tweede helft van 2024 wordt het gebouw opgeleverd en starten we met de inrichting. Eind 2024/begin 2025 gaan we verhuizen. Een exacte datum is nog niet gepland.
 

Wat is de omvang van de nieuwbouw?

Het ziekenhuis wordt 42.000m2 groot en er is parkeergelegenheid voor 1200 auto’s. De omvang van het ziekenhuis is kleiner dan het huidige ziekenhuis en sluit aan bij de visie om de zorg dichter bij de patiënt te organiseren, door middel van inzet van zorg op afstand en intensieve samenwerking met ketenpartners.
 

Wat kost de nieuwbouw?

Het Slingeland Ziekenhuis gaat bij de bouw uit van de prijs per vierkante meter die het landelijke Adviescentrum voor Zorghuisvesting (AcvZ) hanteert. De uitgangspunten voor de kostenramingen voor de nieuwbouw zijn vergelijkbaar met de bouwkosten van andere nieuwbouwziekenhuizen. 

De totale investeringen en de ramingen voor het ontwerp worden regelmatig tussentijds getoetst door onafhankelijke adviesbureaus. In totaal gaat het om een groot bedrag, maar deze investering is noodzakelijk om te zorgen dat de regio de komende decennia over een goed bereikbaar en uitstekend ingericht ziekenhuis kan beschikken voor patiënten, en tegelijkertijd een prettige en plezierige werkplek is voor alle zorgverleners. Het uitgangspunt is altijd geweest dat het Slingeland Ziekenhuis de nieuwbouw zelf bekostigt.
 

Waarom nieuwbouw en geen renovatie?

Slingeland heeft de optie voor renovatie zorgvuldig onderzocht. Daarvan is afgezien vanwege de slechte bereikbaarheid van de huidige locatie, beperkte mogelijkheden voor uitbreiding en de langdurige overlast bij grondige renovatie (gedurende zeven jaar). Daarnaast worden steeds hogere eisen gesteld op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing, hygiëne, flexibel ruimtegebruik en prettig verblijf, waar nieuwbouw beter op inspeelt dan renovatie.
 

Waarvoor kan ik straks terecht in het nieuwe ziekenhuis?

In de nieuwbouw kunt u rekenen op de medische zorg die u van ons gewend bent. Daarnaast brengen wij door nauwere samenwerking met huisartsen en thuiszorgorganisaties de zorg dichtbij huis. Wanneer verwijzing naar of opname in het ziekenhuis noodzakelijk is, zorgen wij ervoor dat uw verblijf zo aangenaam mogelijk is, zowel in de poliklinieken en klinieken als op afdelingen zoals het operatiecomplex en de 2radiologie/nucleaire geneeskunde.
 

Kan ik het ziekenhuis straks goed bereiken?

Een goede bereikbaarheid is voor ons als ziekenhuis essentieel. De nieuwe locatie, gelegen aan de A18, voldoet aan deze wens. Het Slingeland Ziekenhuis is straks vanuit het gehele verzorgingsgebied goed te bereiken per auto, fiets of openbaar vervoer. Op het terrein is voldoende parkeergelegenheid en ruimte voor het stallen van fietsen en scootmobielen.  Taxi’s krijgen de mogelijkheid om patiënten dichtbij de deur af te zetten.
 

Ik heb een andere vraag.

Andere vragen of reacties kunt u sturen aan nieuwbouw@slingeland.nl.
 
Deel deze pagina: