Kenniscentrum › Het nieuwe ziekenhuis › Het nieuwe ziekenhuis

Het nieuwe ziekenhuis

Om goed om te kunnen gaan met de veranderende vraag naar zorg, bouwt Slingeland vanaf 2022 een nieuw ziekenhuis aan de snelweg A18. Dat garandeert moderne ziekenhuiszorg dicht bij huis. Het nieuwe Slingeland Ziekenhuis wordt een patiëntvriendelijk, overzichtelijk en duurzaam gebouw met 259 kamers, dat goed past in het Achterhoekse landschap.
 
2 - zicht op hoofdentree ziekenhuis (1)
© Slingeland Ziekenhuis (bij gebruik is toestemming vereist)
 

Waarom nieuwbouw

Na zorgvuldig onderzoek bleek renovatie van het huidige gebouw geen optie. Mogelijkheden voor toekomstige zorg zijn er te beperkt en de kosten van renovatie te hoog. Een nieuw gebouw maakt ook een nieuwe manier van zorgverlenen mogelijk. Zo komt er in het nieuwe ziekenhuis bijvoorbeeld een gezamenlijke spoedpost samen met de huisartsen. Ook wordt het gebouw toekomstbestendig, bijvoorbeeld door voornamelijk eenpersoonskamers te realiseren.

Inspelen op veranderingen

Een deel van de zorg die we in het ziekenhuis geven verschuift naar de zorg bij mensen thuis. Met slimme technologie zullen we patiënten steeds vaker voor of na een opname thuis monitoren. Ook zal een consult met de arts via de tablet of computer gebruikelijker worden. Patiënten hoeven dan minder vaak naar het ziekenhuis te reizen. Deze ontwikkelingen maken het mogelijk om een kleiner ziekenhuis te bouwen dan we nu hebben.

Nieuwe technologieën zorgen er ook voor dat we kunnen inspelen op grote maatschappelijke veranderingen én toch goede zorg blijven geven. Door de vergrijzing hebben steeds meer mensen meer zorg nodig, terwijl er minder jonge mensen zijn die zorg kunnen geven. Daarom werkt Slingeland Ziekenhuis ook steeds intensiever samen met de huisarts, thuiszorg, ouderenzorg, welzijnsorganisaties en gemeenten.

Bekijk het ontwerp.
Deel deze pagina: