Kenniscentrum › Nieuwsarchief › Definitief ontwerp

Definitief ontwerp

mei 2020

Er is een nieuwe mijlpaal bereikt in het realiseren van het nieuwe Slingeland Ziekenhuis: het definitieve ontwerp is klaar. Het ontwerpteam heeft samen met een groep medewerkers van het ziekenhuis alle plattegronden uitgewerkt. Ook het interieur en de techniekruimten zijn daarin meegenomen. Verder ligt het ontwerp van de buitenruimte en het landschap klaar. Nu volgt het uitwerken van het technisch ontwerp van het ziekenhuis.
 
4 - avondimpressie entree ziekenhuis-terrein vanaf kruising N317 (1)
© Slingeland Ziekenhuis (bij gebruik is toestemming vereist)Ontwerpteam presenteert eerste schetsen van het nieuwe Slingeland Ziekenhuis

december 2017

Zoals eerder bekend gemaakt is het Arnhemse architectenbureau Wiegerinck de ontwerper van ons nieuwe ziekenhuis. De afgelopen periode heeft het ontwerpteam, waar Wiegerinck deel van uit maakt, het geschreven Programma van Eisen omgezet naar een ruimtelijk ontwerp, ook wel structuurontwerp genoemd. Deze eerste schetsen geven een globale voorstelling van de vorm en de indeling van het gebouw.

Wiegerinck heeft een overzichtelijk en transparant kernziekenhuis ontworpen, waarbij de verschillende afdelingen zich als ‘vingers’ uitstrekken in het landschap. Door de vorm – twee boemerangs die elkaar raken in de kern – is er optimale verbinding mogelijk tussen gebouw en het omliggende landschap. Een plek waar natuur, gezondheidszorg en architectuur elkaar versterken.

 
 
 
 
 
 
 
Maximaal zicht op het landschap.
© Slingeland Ziekenhuis (bij gebruik is toestemming vereist)
 
 
 

Het uitgangspunt is om het nieuwe ziekenhuis zo optimaal mogelijk te integreren in het landschap. De organische vorm met een open structuur maakt dit goed mogelijk. Daarnaast zorgt deze opzet, waarbij de vleugels van de bovenste twee etages ten opzichte van de onderste twee van richting draaien, voor optimaal uitzicht en toetreding van daglicht. Het ziekenhuis wordt in totaal vier etages hoog.

Bij het betreden van de centrale hal worden bezoekers ‘omarmd’ door de gebouwvorm. Het is een gebouw geworden waar bezoekers zich makkelijk kunnen oriënteren en de weg kunnen vinden.

De kelder vormt de logistieke basis van het ziekenhuis en draagt zorg voor een zeer efficiënte spreiding van personeel en goederen. De ontworpen parkeergarage biedt plaats aan achthonderd auto’s, daarnaast komt er parkeergelegenheid op het terrein zelf.

Het ontwerp en de inrichting van vernieuwde zorg- en werkprocessen worden in samenwerking met verschillende betrokken partijen uitgewerkt. Naar verwachting zal het definitieve ontwerp eind 2018 gereed zijn en zal de daadwerkelijke bouw in 2020 starten. In 2023 moet het nieuwe Slingeland Ziekenhuis klaar zijn.


 Sfeerimpressie toekomstige ziekenhuis. © Slingeland Ziekenhuis (bij gebruik is toestemming vereist)


Ontwerpteam nieuwe ziekenhuis aan de slag met eerste tekeningen

november 2017

Het ontwerpteam voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis is bekend. Graag stellen wij de verschillende partijen in het ontwerpteam voor:
  • Architectenbureau Wiegerinck
  • Deerns (installatieadviseur)
  • RoyalHaskoning DHV (constructeur)
  • Studio Wissing (landschapsarchitect)
  • Ptg advies (projectmanagement)
Het ontwerpteam is bezig met het uitwerken van het eerste ontwerp. Dit eerste ontwerp, ook wel structuurontwerp genoemd, wordt aan het eind van dit jaar afgerond. Dan volgt er meer informatie op deze website.Van links naar rechts:
Boven: Theo Simmerman (RoyalHaskoning DHV), Paul Smaling (bouwdirecteur Slingeland Ziekenhuis),
Herman Dik (Deerns), Barry Hummel (Ptg advies)
Onder: Nico Wissing (Studio Wissing), Frank Pörtzgen en Martijn van Bentum (Architectenbureau Wiegerinck)


Nieuwbouw: gemeenteraad akkoord met wijziging bestemmingsplan

De gemeenteraad van Doetinchem heeft in de besluitvormende vergadering van donderdag 21 september 2017 definitief ingestemd met de door het Slingeland Ziekenhuis gekozen locatie voor nieuwbouw aan de A18. Onze ambitie is om op deze locatie een innovatief en duurzaam ziekenhuis te bouwen, zo mogelijk energie- en klimaatneutraal.

Met het besluit van de gemeenteraad komt de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis weer een stap dichterbij.College van burgemeester en wethouders stemt in met locatie A18

Het nieuwe ziekenhuis mag van het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem aan de A18 komen. Het college heeft op 18 april 2017 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Dat betekent dat de bestemmingsplanprocedure voor de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis op de locatie A18/N317 van start gaat. In september neemt de gemeenteraad een besluit over het ontwerpbestemmingsplan. 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan liggen van 27 april t/m 7 juni 2017 ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Doetinchem. Ook zijn de plannen in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. In die periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Meer informatie over de bestemmingsplanprocedure is te vinden op www.doetinchem.nl/bestemmingsplannen.

Onderzoek

De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven om de onderbouwing om het nieuwe ziekenhuis aan de A18 te bouwen, te laten toetsen door een onafhankelijk bureau. Met die extra informatie denkt de gemeenteraad in september een goed overwogen besluit te kunnen nemen.Inloopbijeenkomst nieuwbouw Slingeland Ziekenhuis

Op donderdag 23 maart 2017 is er een inloopbijeenkomst over de plannen van het nieuw te bouwen ziekenhuis aan de A18, bij afrit Doetinchem-Oost. Het Slingeland Ziekenhuis organiseert deze inloopbijeenkomst zodat geïnteresseerden kennis kunnen nemen van de plannen waarop het ontwerpbestemmingsplan is gebaseerd. Onderdeel daarvan zijn de natuurvisie, de bestemmingsplankaart en de benodigde aanpassing in de infrastructuur.

Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en een reactie achter te laten. Eventuele reacties worden gebundeld in een inspraaknotitie. Deze notitie wordt toegevoegd aan de documenten die horen bij de bestemmingsplanprocedure.

Deze inloopbijeenkomst gaat vooraf aan de formele bestemmingsplanprocedure. De bestemmingsplanprocedure gaat naar verwachting eind april van start. In die periode is het mogelijk om formeel een zienswijze in te dienen. Dit is een gemeentelijke procedure. Zodra bekend is wanneer deze procedure start, wordt dit aangegeven op de gemeentelijke informatiekanalen (zoals de gemeentepagina).

U bent van harte welkom op donderdag 23 maart tussen 18.00 en 20.00 uur in het werkrestaurant van het gemeentehuis in Doetinchem.


Ideeën over nieuwbouw Slingeland Ziekenhuis

Deel het met ons

Heeft u wensen en ideeën voor de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis? Deelt u deze dan met ons. U kunt dit doen via een speciaal formulier op www.nieuwbouw.slingeland.nl. Uw reactie wordt gebruikt als inspiratiebron om de plannen voor het nieuwe ziekenhuis verder vorm te geven. Samen komen we tot een beter ziekenhuis.

Al duurt het nog even voordat er daadwerkelijk gebouwd gaat worden, de voorbereidingen voor de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis zijn in volle gang. Het jaar 2016 staat in het teken van de ontwerpfase.

Waar moet nieuwe ziekenhuis aan voldoen

In de ontwerpfase werken medewerkers en medisch specialisten plannen uit hoe er in de toekomst gewerkt gaat worden en waar het nieuwe gebouw aan moet voldoen. Hoe kan het verblijf voor patiënten en bezoekers zo aangenaam mogelijk worden gemaakt? En hoe kunnen medewerkers prettig en veilig werken? Over elk onderdeel van het ziekenhuis moet nagedacht worden en een zogenaamd programma van eisen worden opgesteld. Het programma van eisen is ook het uitgangspunt voor de architect; daar moet het nieuwe gebouw minimaal aan voldoen.

Bij het maken van plannen wordt rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen en de toepassing van nieuwe technologieën, zoals beeldbellen (vergelijkbaar met Skypen) tussen arts en patiënt.

Wat zijn uw wensen & ideeën

De Cliëntenraad van het Slingeland Ziekenhuis is nauw betrokken bij het vormgeven van plannen voor het nieuwe ziekenhuis. Zij behartigen de belangen van patiënten. Natuurlijk horen we ook graag rechtstreeks van u wat uw wensen en ideeën zijn voor het nieuwe ziekenhuis. Daarom nodigen wij u van harte uit om dit te delen met ons. Dit kunt u doen door het formulier over nieuwbouw in te vullen op www.nieuwbouw.slingeland.nl.


Samenwerking met gemeente en waterschap inzake nieuwbouw

De Gemeenteraad van Doetinchem heeft ingestemd met de door het Slingeland Ziekenhuis gekozen locatie voor nieuwbouw aan de A18. Het Slingeland Ziekenhuis en de Gemeente Doetinchem zijn inmiddels in gesprek met de grondeigenaren over aankoop van de betreffende gronden. De bestemmingsplanprocedure start naar verwachting nog dit jaar.

Het Slingeland Ziekenhuis heeft de ambitie om een innovatief en duurzaam ziekenhuis te bouwen, zo mogelijk energie- en klimaatneutraal. Om deze reden is het gesprek gestart met Waterschap Rijn en IJssel. Het Slingeland Ziekenhuis, de Gemeente Doetinchem en het Waterschap Rijn en IJssel willen vanaf het begin gezamenlijk invulling geven aan het ontwikkelingsproces. Ieder doet dit vanuit zijn eigen rol, specifieke kennis en deskundigheid. Alle partijen willen ook met andere overheidsorganen, zoals de Provincie Gelderland, en het bedrijfsleven samenwerken om deze ambitie te realiseren.

Tekenen overeenkomst

Op vrijdag 10 april jl. hebben het Slingeland Ziekenhuis, de gemeente Doetinchem en het Waterschap Rijn en IJssel een tweetal overeenkomsten getekend, te weten:
  1. Overeenkomst tussen het Slingeland Ziekenhuis en de Gemeente Doetinchem waarin medewerking en kostenverhaal is geregeld. De afspraken richten zich met name op de activiteiten van de Gemeente Doetinchem inzake het opstellen van het benodigde bestemmingsplan en de aankoop door het Slingeland Ziekenhuis van de benodigde gronden.
  2. Overeenkomst tussen het Slingeland Ziekenhuis, de Gemeente Doetinchem en het Waterschap Rijn en IJssel, betreffende de beoogde nieuwbouw. De essentie van deze overeenkomst tussen de drie partijen is de gezamenlijke ambitie om een innovatief en duurzaam ziekenhuis te bouwen, zo mogelijk energie- en klimaatneutraal.
Met het ondertekenen van deze overeenkomsten komt de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis weer een stapje dichterbij. We willen de patiënten in ons verzorgingsgebied ook in de toekomst een kwalitatief goede patientenzorg bieden, dichtbij huis met betrokken, deskundige en gastvrije medewerkers. Met dit gegeven als uitgangspunt gaan we gezamenlijk aan de slag.


V.l.n.r. mevrouw E. Rutting, Heemraad,  de heer G. Huisman, Algemeen directeur Slingeland Ziekenhuis en

mevrouw I. Lambregts, Wethouder.
Deel deze pagina: