KenniscentrumOrganisatie › Projectorganisatie Nieuwbouw › Projectorganisatie Nieuwbouw

Projectorganisatie Nieuwbouw

Even voorstellen

In het Slingeland Ziekenhuis is een projectorganisatie gestart om nieuwbouw constructief vorm te geven de komende jaren. Bij deze stellen we graag een aantal hoofdrolspelers aan u voor:

Gerton Groenendijk

Transitiedirecteur Nieuwbouw

'Vanuit het directieteam heb ik de eer om nauw betrokken te mogen zijn bij de realisatie van het nieuwbouw project. Het is een unieke kans die maar één keer in je werkzame leven voorbij komt om een compleet nieuw ziekenhuis te mogen ontwerpen en bouwen. 
Met het NIAZ ‘Best Practice’ predicaat, een hoge patiëntwaardering en een gezonde financiële situatie hebben we een bijzonder solide uitgangspositie om de nieuwbouw uitdaging aan te gaan.

Het project nieuwbouw heeft een aantrekkelijke dynamiek die veel energie losmaakt in het Slingeland, om het enorme tempo van zorginnovaties te vertalen in een nieuwe manier van werken. Deze nieuwe werkwijze is het uitgangspunt voor het programma van eisen waarop vervolgens het ontwerp van het nieuwe ziekenhuis wordt gebaseerd. De uitdaging is om deze nieuwe manier van werken vanaf nu al toe te passen ter voorbereiding op het in gebruik nemen van het nieuwe ziekenhuis in 2022.

Vanuit het directieteam wil ik graag een belangrijke bijdrage leveren en mijn ervaring inzetten voor deze organisatie ontwikkelingskant van de nieuwbouw.


Het Slingeland ziekenhuis heeft samen met ketenpartners een vooruitstrevende visie ontwikkeld op haar positie in het zorglandschap van de Achterhoek. Het zou fantastisch zijn als we deze visie kunnen versterken en tastbaar maken met een prachtig nieuw gebouw, waarmee ziekenhuis zorg voor de inwoners van de Achterhoek tot ver in deze eeuw is gegarandeerd.' 
 

Paul Smaling   

Directeur Nieuwbouw

'Als bouwdirecteur ben ik nauw betrokken bij de realisatie van het ziekenhuis. Er komt heel wat bij kijken voordat het nieuwe ziekenhuis er staat. Vergunningen zijn nodig, het terrein moet worden aangekocht en er moeten heel veel plannen uitgewerkt worden voordat de aannemer en installateurs precies weten wat zij moeten maken. Daar houdt ons team zich mee bezig.

Het belooft een goed en prettig ziekenhuis te worden met veel aandacht voor de patiënt, familie en medewerkers.


Het lijkt ver weg, maar voordat je het weet zitten we in het nieuwe gebouw!'Jorien de Nijs

Programmamanager Nieuwbouw

'Mijn ambitie is om samen met zorgverleners een uitstekend nieuw ziekenhuis te realiseren, passend bij de ziekenhuiszorg van de toekomst. Ook patiënten betrekken we hier actief bij. Een bijzondere en mooie uitdaging! 

Als programmamanager nieuwbouw houd ik me bezig met het vertalen van de ambities van het Slingeland Ziekenhuis naar een nieuw gebouw. Ik ben ervan overtuigd dat het cruciaal is om nauw samen te werken met de mensen die in de toekomst gebruik maken van het nieuwe ziekenhuis. Door samen uit te denken hoe in de toekomst het beste gewerkt kan worden, weten we wat voor nieuw gebouw er nodig is. Hierbij wordt ook rekening gehouden met ontwikkelingen in de zorg, zoals ‘multidisciplinair’ samenwerken en beeldbellen.

Om elke dag bezig te mogen zijn met de toekomst van de zorg is een voorrecht. Ik krijg veel energie van het werken met zorgverleners. Zij zien namelijk volop kansen en mogelijkheden om straks in een nieuw gebouw de zorg nog beter te kunnen verlenen. Hierbij gaat het vaak ook om kleine veranderingen die een groot verschil kunnen maken.' 


Ton van Engelenburg      

Voorzitter Adviesgroep Nieuwbouw

'Binnen het Slingeland Ziekenhuis ben ik werkzaam als chirurg-oncoloog. In de jaren dat ik voorzitter was van de medische staf is het besluit genomen tot nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis. Daarmee zijn wij als ziekenhuis en medische staf een spannende en uitdagende weg ingeslagen, op naar een nieuw ziekenhuis voor de Achterhoek!

Ik heb het voorrecht om voorzitter te mogen zijn van de adviesgroep Nieuwbouw. Deze adviesgroep is samengesteld uit medewerkers uit de diverse geledingen van het ziekenhuis en ondersteunt en adviseert de overige leden van de projectorganisatie Nieuwbouw, de directie en de programmamanager. De adviesgroep wil daarbij graag gebruik maken van de inbreng van zoveel mogelijk ziekenhuismedewerkers, onder andere via werkconferenties en de vorming van gebruikersgroepen. Sámen willen wij het nieuwe ziekenhuis vormgeven en inrichten.


Het is mijn persoonlijke ambitie om op deze wijze te kunnen bijdragen aan een innovatief en toekomstbestendig, maar vooral ook een patiënt- en medewerkersvriendelijk ziekenhuis, passend bij onze Achterhoekse cultuur en leefstijl.'

Uiteraard zijn er veel meer mensen betrokken bij nieuwbouw. Zowel intern en extern wordt nauwe samenwerking gezocht, om met gezamenlijke kennis, ervaringen en ideeën te komen tot het beste resultaat. Personeel, inwoners en stakeholders in de regio worden de komende jaren op gepaste momenten nauw betrokken bij keuzes over nieuwbouw. Ook is er volop ruimte om mee te denken en ideeën over zorg en het ziekenhuis voor de toekomst te delen.Deel deze pagina: