KenniscentrumOrganisatie › Projectorganisatie Nieuwbouw › Projectorganisatie Nieuwbouw

Projectorganisatie Nieuwbouw

In het Slingeland Ziekenhuis werkt een projectorganisatie op een constructieve manier aan de nieuwbouw:

Paul Smaling   

Directeur Nieuwbouw
 
Paul Smaling aangepast'Als bouwdirecteur ben ik nauw betrokken bij de realisatie van het ziekenhuis. Er komt heel wat bij kijken voordat het nieuwe ziekenhuis er staat. Vergunningen zijn nodig, het terrein moet worden aangekocht en er moeten heel veel plannen uitgewerkt worden voordat de aannemer en installateurs precies weten wat zij moeten maken. Daar houdt ons team zich mee bezig.

Het belooft een goed en prettig ziekenhuis te worden met veel aandacht voor de patiënt, familie en medewerkers.


Het lijkt ver weg, maar voordat je het weet zitten we in het nieuwe gebouw!'


Jorien de Nijs

Programmamanager Nieuwbouw
 
Jorien de Nijs armen over elkaar'Als Programmamanager Nieuwbouw houd ik me bezig met het vertalen van de ambities van het Slingeland Ziekenhuis naar een nieuw gebouw. Hierbij vervul ik een belangrijke schakel tussen de organisatie en de ontwerpende partijen. Het samenbrengen van ervaringsdeskundigheid van gebruikers en expertise van de ontwerpende partijen is van cruciaal belang voor het ontwerpen van een goed werkend ziekenhuis. Het is mooi om te zien hoe alle betrokkenen met hun inbreng bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig ziekenhuis, waar veel aandacht is voor een prettig verblijf voor patiënten en medewerkers.

Ik ervaar het als een voorrecht om samen met zoveel enthousiaste betrokkenen te mogen bouwen aan het ziekenhuis van de toekomst!’

 

Luc Willemsen

Controller Nieuwbouw
 
Luc Willemsen'Als controller Nieuwbouw ben ik betrokken bij de financiën van de nieuwbouwlocatie Slingeland. De kosten die daarmee gemoeid zijn, moeten ook passen in de verwachte financiële ontwikkelingen van Santiz in de komende jaren. Omdat ik vanuit mijn reguliere functie als bedrijfseconomisch medewerker ook daarbij betrokken ben, zijn beide ontwikkelingen door mij goed in beeld te brengen.'
 
 

 

Ton van Engelenburg      

Voorzitter Adviesgroep Nieuwbouw
 
Engelenburg.jpg'Binnen het Slingeland Ziekenhuis ben ik werkzaam als chirurg-oncoloog. In de jaren dat ik voorzitter was van de medische staf is het besluit genomen tot nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis. Daarmee zijn wij als ziekenhuis en medische staf een spannende en uitdagende weg ingeslagen, op naar een nieuw ziekenhuis voor de Achterhoek!

Ik heb het voorrecht om voorzitter te mogen zijn van de adviesgroep Nieuwbouw. Deze adviesgroep is samengesteld uit medewerkers uit de diverse geledingen van de Santiz ziekenhuizen en ondersteunt en adviseert de overige leden van het projectbureau Nieuwbouw, de directie en de programmamanager. De adviesgroep maakt daarbij gebruik van de inbreng van zoveel mogelijk ziekenhuismedewerkers, onder andere via werkconferenties en de vorming van gebruikersgroepen. Sámen willen wij het nieuwe ziekenhuis vormgeven en inrichten. 

Het is mijn persoonlijke ambitie om op deze wijze te kunnen bijdragen aan een innovatief en toekomstbestendig, maar vooral ook een patiënt- en medewerkersvriendelijk ziekenhuis, passend bij onze Achterhoekse cultuur en leefstijl.'
 
 

Uiteraard zijn er veel meer mensen betrokken bij nieuwbouw. Zowel intern en extern wordt nauwe samenwerking gezocht, om met gezamenlijke kennis, ervaringen en ideeën te komen tot het beste resultaat. Personeel, inwoners en stakeholders in de regio worden de komende jaren op gepaste momenten nauw betrokken bij keuzes over nieuwbouw. Ook is er volop ruimte om mee te denken en ideeën over zorg en het ziekenhuis voor de toekomst te delen.Deel deze pagina: