KenniscentrumOrganisatie › Samenwerking › Samenwerking Nieuwbouw

Samenwerking Nieuwbouw

Het Slingeland Ziekenhuis heeft de ambitie om een innovatief en duurzaam ziekenhuis te bouwen, zo mogelijk energie- en klimaatneutraal. Om deze reden is ook Waterschap Rijn en IJssel gesprekspartner. Het Slingeland Ziekenhuis, de Gemeente Doetinchem en het Waterschap Rijn en IJssel willen vanaf het begin gezamenlijk invulling geven aan het ontwikkelingsproces. Ieder doet dit vanuit zijn eigen rol, specifieke kennis en deskundigheid. Alle partijen willen ook met andere overheidsorganen, zoals de Provincie Gelderland, en het bedrijfsleven samenwerken om deze ambitie te realiseren.


 

Slingeland Ziekenhuis werkt met ervaren samenwerkingspartners aan het nieuwe ziekenhuis: Wiegerinck, NL Greenlabel, RHDHV, ptg advies en Deerns.

Martijn van Bentum

Architect en partner Wiegerinck
“Gezamenlijk met mijn collega’s van Wiegerinck ben ik inmiddels vier jaar betrokken bij de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis. Wiegerinck is onder meer specialist in complexe ontwerpen voor de gezondheidszorg. Het Slingeland Ziekenhuis komt op een unieke locatie, waarin het gebouw te gast is in het Achterhoekse landschap. De vloeiende gebouwlijnen trekken het landschap naar binnen en benadrukken de gastvrijheid richting haar bezoekers en professionals.

Tijdens de voorlopige ontwerpfase koos Slingeland ervoor om de gebruikers van het nieuwe ziekenhuis te betrekken bij het ontwerp. Dat was intensief, maar ontzettend waardevol. Sommige schetsen van afdelingen gingen echt op de schop. Met het definitieve ontwerp ligt er nu een compact ziekenhuis dat goed past in het landschap.”
Logo Wiegerinck
 

Nico Wissing

Tuin- en landschapsarchitect
“Het voelt geweldig om in een wisselwerking met andere architecten een groene en genezende omgeving te creëren. Al vanaf de eerste dag mocht ik deelnemen aan het ontwerpteam. Samen geven we invulling aan het uitgangspunt van het nieuwe Slingeland Ziekenhuis: ‘Het ziekenhuis is te gast in het landschap’. In het ontwerp is het groen leidend, want we willen een omgeving scheppen waarin de patiënt zich kan ontspannen en die bijdraagt aan het herstel. Met wandelpaden door het landschap en een prachtige groenstructuur om op uit te kijken. En waar mogelijk herstellen we de Achterhoekse natuur aan de rand van Doetinchem. 

Door te rederneren vanuit het landschap krijg je een totaal ander samenspel tussen alle ontwerppartijen. We inspireren elkaar en tillen elkaar naar een hoger niveau. Samen zijn we onderweg naar iets moois.”

Studio Nico Wissing_logo
 

Theo Simmerman

Royal HaskoningDHV (RHDHV)
“Een goede draagconstructie is voor een ziekenhuis wat het skelet is voor het menselijk lichaam. Royal HaskoningDHV heeft de opdracht om een goede draagconstructie voor het nieuwe Slingeland Ziekenhuis uit te werken. Ook zijn we BIM-coördinator van de nieuwbouw. Dat betekent dat we verantwoordelijk zijn voor het inrichten en begeleiden van het 3D-model van het ontwerp.
 
Een goede draagconstructie maken is een flinke puzzel. Achter de wanden, boven de plafonds en onder de vloeren gaat een complex proces schuil. De grootste uitdaging zit in het toekomstbestendig bouwen. Dat betekent flexibiliteit, want een ziekenhuis is bij uitstek een dynamisch gebouw. De constructie die wij in eerste instantie uitgewerkt hebben, staat nog steeds als een huis. De fundering was direct goed en de vorm van het niet-alledaagse ontwerp is behouden gebleven, ondanks het beperkte budget. Dat dit allemaal gelukt is, geeft extra glans.”

Logo Royal HaskoningDHV (RHDHV)
 

Barry Hummel

ptg advies
“Hoewel ptg advies specialist is in huisvestingsvraagstukken in de gezondheidszorg, blijft het bijzonder en een voorrecht om betrokken te zijn bij de realisatie van een compleet nieuw ziekenhuis. We begeleiden als adviseur het ontwerpteam en het gebruikersoverleg met medewerkers en artsen. Maar ook adviseren we bij zaken als regelgeving, financiering, contracten, vergunningsprocedures, de aanbesteding en de realisatie. We zijn de verbindende schakel tussen het Bouwbureau van Slingeland en het ontwerpteam.
 
Voor ptg advies begon het vraagstuk bij het uitbrengen van advies over de afweging tussen nieuwbouw of renovatie. Nieuwbouw levert de meest toekomstbestendige situatie voor de zorg op. Het geeft de kans om zorgprocessen structureel te vernieuwen en de huisvesting daar optimaal in te laten ondersteunen. Slingeland kan straks op een efficiënte manier hoogstaande zorg leveren, in een gebouw waar het prettig werken is en patiënten zich zoveel mogelijk op hun gemak voelen.”
Logo ptg advies

Herman Dik

Deerns
“Al zo’n veertig jaar werk ik voor Deerns mee aan zorgprojecten. Deerns werkt de totale technische installatie in het ontwerp van het nieuwe Slingeland Ziekenhuis uit, en let daarbij ook op bouwfysica en brandveiligheid. Het is een knap staaltje vakmanschap om alle techniek op het dak op te bergen. We zijn er trots op dat het is gelukt om nagenoeg alleen op het dak technieken samen te brengen. Dat zorgt ervoor dat alle afdelingen in het gebouw flexibel en dus aanpasbaar zijn.

In het ontwerp zijn we uitgegaan van herwinbare energie, zoals zonnepanelen en koude- en warmteopslag. Het Slingeland Ziekenhuis wordt het eerste compleet gasloze ziekenhuis dat wij kennen. Uniek in Nederland dus. Ik kijk al uit naar de bouwfase. Optrekken met mensen die het ziekenhuis daadwerkelijk gaan bouwen, is ook een fantastische tijd.”

Logo Deerns
 
 Deel deze pagina: