KenniscentrumOrganisatie › Samenwerking › Samenwerking Nieuwbouw

Samenwerking Nieuwbouw

Het Slingeland Ziekenhuis heeft de ambitie om een innovatief en duurzaam ziekenhuis te bouwen, zo mogelijk energie- en klimaatneutraal. Om deze reden is ook Waterschap Rijn en IJssel gesprekspartner. Het Slingeland Ziekenhuis, de Gemeente Doetinchem en het Waterschap Rijn en IJssel willen vanaf het begin gezamenlijk invulling geven aan het ontwikkelingsproces. Ieder doet dit vanuit zijn eigen rol, specifieke kennis en deskundigheid. Alle partijen willen ook met andere overheidsorganen, zoals de Provincie Gelderland, en het bedrijfsleven samenwerken om deze ambitie te realiseren.

Deel deze pagina: