KenniscentrumToekomst van de zorg › Samenwerking in de zorg › Samenwerking in de zorg

Samenwerking in de zorg

Samenwerking met andere zorgorganisaties en ziekenhuizen wordt in de toekomst nóg belangrijker. Deze samenwerking is nodig om de toenemende vraag naar zorg te kunnen opvangen, de zorg goed te organiseren en zorgvernieuwing mogelijk te maken. Ziekenhuis, huisartsen, thuiszorg, ouderenzorg en andere zorgorganisaties zijn ketenpartners in de zorg. Zij vormen samen een keten van zorg rond de patiënt, om samen de patiënt zo goed mogelijk te helpen. Communicatie speelt hierin een belangrijke rol, bijvoorbeeld de informatie-uitwisseling tussen medisch specialisten en huisartsen.


Samenwerking andere ziekenhuizen

Het Slingeland Ziekenhuis gaat nog meer samenwerken met andere ziekenhuizen. Op die manier kan het ziekenhuis de toenemende zorgvraag opvangen en kan het blijven voldoen aan de kwaliteitseisen die de overheid stelt aan de zorg.
Samen met andere zorgorganisaties en de huisartsen zorgt het Slingeland Ziekenhuis ervoor dat de inwoners van het verzorgingsgebied verzekerd blijven van goede zorg.

SKB Winterswijk

Het Slingeland Ziekenhuis en Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk zijn sinds 1 januari 2017 bestuurlijk gefuseerd.  Door samen te werken blijft de hoge kwaliteit van zorg, de betaalbaarheid en de bereikbaarheid van ziekenhuiszorg in de Achterhoek gegarandeerd. Beide ziekenhuizen behouden ieder hun volwaardige aanbod van zorg en blijven alle patiënten behandelen. Zie ook artikel: Fusie Slingeland en SKB per 1 januari 2017.

Alliantie Regionale TopZorg A.R.T.Z.

Het Slingeland Ziekenhuis werkt samen met Rijnstate in Arnhem en Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede onder de naam Alliantie Regionale Topzorg (afgekort: A.R.T.Z.). Door de krachten voor specifieke behandelingen van drie ziekenhuizen te bundelen in een samenwerking, levert A.R.T.Z. excellente medische zorg in de regio Gelderland. Zorg die door de samenwerking verder verbetert en uitblinkt in kwaliteit.
In 2012 is deze samenwerking gestart voor oncologische behandelingen die relatief weinig voorkomen, zoals de operatieve behandeling van maag-, long- en leverkanker. In de komende jaren wordt alle oncologische zorg van de drie ziekenhuizen samengevoegd onder de vlag van A.R.T.Z. Oncologisch centrum, met de Radiotherapiegroep als vaste verwijspartner. Door het delen van kennis en ervaring en het vormen van gespecialiseerde teams per kankersoort bieden we patiënten met (verdenking op) kanker, zorg die voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Patiënten kunnen snel terecht, dichtbij huis en in de veilige omgeving van het ziekenhuis.
Meer informatie: www.artz.nl.
Deel deze pagina: