KenniscentrumToekomst van de zorg › Visie en ambities › Visie en ambities

Visie en ambities

Het Slingeland Ziekenhuis heeft de ambitie om het beste regionale ziekenhuis van Nederland te worden. De zorg zal voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en het ziekenhuis wordt voorzien van de nieuwste technologie. De komende jaren wil het ziekenhuis verder uitbreiden en zorgprocessen vernieuwen. In nauw overleg met de partners in de zorg, zoals huisartsen, ouderenzorg en thuiszorg, gaat het Slingeland Ziekenhuis het zorgproces voor de toekomst inrichten. Op die manier is het ziekenhuis voorbereid op de toekomstige vraag naar zorg.

Betrouwbare zorg dichtbij huis

Iedereen die zorg nodig heeft, moet kunnen rekenen op betrouwbare zorg dicht bij huis en op deskundige zorgverleners. Het Slingeland Ziekenhuis levert die zorg, nu en in de toekomst. Maar er zijn wel veranderingen op komst, waarop we moeten inspelen.
Door de vergrijzing zijn er steeds meer mensen die zorg nodig hebben. Vooral het aantal chronisch zieken neemt toe. Denk hierbij aan ziektes als diabetes, reuma en hartfalen. De zorgvraag van de toekomstige patiënt is steeds vaker meervoudig of complex, waarbij voor een patiënt meerdere aandoeningen en zorgverleners een rol spelen. Ouderen blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Dit vraagt meer zelfredzaamheid en meer hulp van familie en vrienden. Tegelijk zijn er steeds minder jonge mensen, dus minder mensen om zorg te verlenen. Ook moet de zorg betaalbaar blijven. Door al deze ontwikkelingen wordt de samenwerking tussen zorgverleners belangrijker. Ook is de inzet van technologie en het slim inrichten van zorgprocessen essentieel.

Technologie ondersteunt de zorg

Om in te spelen op deze veranderingen is het belangrijk om de zorg efficiënt te organiseren. Een compleet nieuw ziekenhuis biedt de mogelijkheid om dit te doen en om diensten aan te bieden die anders niet mogelijk zouden zijn. Moderne communicatiemiddelen worden ingezet voor snelle informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgverlener en tussen zorgverleners onderling. Technologische ontwikkelingen helpen om met minder mensen meer zorg te kunnen verlenen. Een belangrijke technologie is E-health, die het onder andere mogelijk maakt om zorg op afstand te verlenen. Voorbeelden hiervan zijn monitoring van hartpatiënten op afstand en e-consulten, waarbij de patiënt vanuit huis een arts kan raadplegen. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen.

Meer informatie over beleid & ambities.Deel deze pagina: