Kenniscentrum › Nieuwsarchief › Definitief ontwerp

Ontwerpteam presenteert eerste schetsen van het nieuwe Slingeland Ziekenhuis

december 2017

Zoals eerder bekend gemaakt is het Arnhemse architectenbureau Wiegerinck de ontwerper van ons nieuwe ziekenhuis. De afgelopen periode heeft het ontwerpteam, waar Wiegerinck deel van uit maakt, het geschreven Programma van Eisen omgezet naar een ruimtelijk ontwerp, ook wel structuurontwerp genoemd. Deze eerste schetsen geven een globale voorstelling van de vorm en de indeling van het gebouw.

Wiegerinck heeft een overzichtelijk en transparant kernziekenhuis ontworpen, waarbij de verschillende afdelingen zich als ‘vingers’ uitstrekken in het landschap. Door de vorm – twee boemerangs die elkaar raken in de kern – is er optimale verbinding mogelijk tussen gebouw en het omliggende landschap. Een plek waar natuur, gezondheidszorg en architectuur elkaar versterken.

 
 
 
 
 
 
 
Maximaal zicht op het landschap.
© Slingeland Ziekenhuis (bij gebruik is toestemming vereist)
 
 
 

Het uitgangspunt is om het nieuwe ziekenhuis zo optimaal mogelijk te integreren in het landschap. De organische vorm met een open structuur maakt dit goed mogelijk. Daarnaast zorgt deze opzet, waarbij de vleugels van de bovenste twee etages ten opzichte van de onderste twee van richting draaien, voor optimaal uitzicht en toetreding van daglicht. Het ziekenhuis wordt in totaal vier etages hoog.

Bij het betreden van de centrale hal worden bezoekers ‘omarmd’ door de gebouwvorm. Het is een gebouw geworden waar bezoekers zich makkelijk kunnen oriënteren en de weg kunnen vinden.

De kelder vormt de logistieke basis van het ziekenhuis en draagt zorg voor een zeer efficiënte spreiding van personeel en goederen. De ontworpen parkeergarage biedt plaats aan achthonderd auto’s, daarnaast komt er parkeergelegenheid op het terrein zelf.

Het ontwerp en de inrichting van vernieuwde zorg- en werkprocessen worden in samenwerking met verschillende betrokken partijen uitgewerkt. Naar verwachting zal het definitieve ontwerp eind 2018 gereed zijn en zal de daadwerkelijke bouw in 2020 starten. In 2023 moet het nieuwe Slingeland Ziekenhuis klaar zijn.


 Sfeerimpressie toekomstige ziekenhuis. © Slingeland Ziekenhuis (bij gebruik is toestemming vereist)Deel deze pagina: